Opprettelse av stilling som byarkitekt i Trondheim

Privat forslag til Bystyrets møte 26. oktober: Opprettelse av stilling som byarkitekt i Trondheim Forslagsstiller: Trond Åm (V) Vi har et felles ansvar for hvordan byen vår ser ut. Men arkitektur og estetiske kvaliteter ved nye bygg er alt for sjelden en del av det politiske ordskiftet i Trondheim. Diskusjonen om byarkitekt har versert i… Les mer Opprettelse av stilling som byarkitekt i Trondheim

Ranger dette:

Internasjonalisering: Det er ikke utlendingene som er problemet

Det er ikke utlendingene som skaper kløften mellom akademia og sivilsamfunnet. De problematiske sidene ved internasjonaliseringa av norsk forskning løses ikke med kvoter for norske nordmenn, men med mål som reflekterer hva vi vil oppnå med forskning i Norge. Sommeren 2017 tok uskylden av begrepet «internasjonalisering». I alle fall om man skal følge et knippe… Les mer Internasjonalisering: Det er ikke utlendingene som er problemet

Ranger dette:

Om vold og religion

I forbindelse med den syriske dikteren og religionskritikeren Adonis’ besøk under Æ Å Litteraturfestival, er Karl Erik Ellefsen kritisk til uttalelser Adonis er sitert på i Adresseavisen. Blant annet hevder dikteren at vold er et fenomen som alle de tre monoteistiske religionene har til felles, ikke bare islam. Ettersom han i tillegg uttaler seg kritisk… Les mer Om vold og religion

Ranger dette:

For enden av en blindvei, i et boligområde, på ei halvøy. Det nakne faktum om storhallen på Nidarø.

Hva er det som er viktig nå? Det er fortsatt å sørge for at gode alternativ til en storhall på Nidarø gis en reell politisk vurdering, og at det er langsiktige hensyn til byutviklinga som blir førende for hvor hallen skal ligge, ikke et enkelt mesterskap som Trondheim skal være med og arrangere. Saken tok… Les mer For enden av en blindvei, i et boligområde, på ei halvøy. Det nakne faktum om storhallen på Nidarø.

Ranger dette: