Handlingsplan for god arkitektur i Trondheim

Byene i Norge gjennomgår store omforminger. Kraftig befolkningsøkning kombinert med krav til fortetting setter Trondheim slik vi kjenner den under press. I alle de større byene i Norge er det en ekjennelse at den første fortettingsbølgen ikke alltid slo like heldig ut. Eksisterende bymiljøer mister sin egenart, og det har vært for lite oppmerksomhet rundt… Les mer Handlingsplan for god arkitektur i Trondheim

Ranger dette:

Framsynt byutvikling er mer enn trafikkavvikling

«Bare rivingsklare nr. 4, 6 og 30 b, som ble overtatt av det offentlige i 1961, står som hindre for gjennomføring av bystyrets fremsynte visjon fra 1950», skriver Tore R. Jørgensen i Adresseavisen 22.8. Hvor «framsynt» det var å vedta rivning av all bebyggelse øst for Elgeseter gate for å gi plass til en seksfelts… Les mer Framsynt byutvikling er mer enn trafikkavvikling

Ranger dette:

Opprettelse av stilling som byarkitekt i Trondheim

Privat forslag til Bystyrets møte 26. oktober: Opprettelse av stilling som byarkitekt i Trondheim Forslagsstiller: Trond Åm (V) Vi har et felles ansvar for hvordan byen vår ser ut. Men arkitektur og estetiske kvaliteter ved nye bygg er alt for sjelden en del av det politiske ordskiftet i Trondheim. Diskusjonen om byarkitekt har versert i… Les mer Opprettelse av stilling som byarkitekt i Trondheim

Ranger dette:

Internasjonalisering: Det er ikke utlendingene som er problemet

Det er ikke utlendingene som skaper kløften mellom akademia og sivilsamfunnet. De problematiske sidene ved internasjonaliseringa av norsk forskning løses ikke med kvoter for norske nordmenn, men med mål som reflekterer hva vi vil oppnå med forskning i Norge. Sommeren 2017 tok uskylden av begrepet «internasjonalisering». I alle fall om man skal følge et knippe… Les mer Internasjonalisering: Det er ikke utlendingene som er problemet

Ranger dette:

Om vold og religion

I forbindelse med den syriske dikteren og religionskritikeren Adonis’ besøk under Æ Å Litteraturfestival, er Karl Erik Ellefsen kritisk til uttalelser Adonis er sitert på i Adresseavisen. Blant annet hevder dikteren at vold er et fenomen som alle de tre monoteistiske religionene har til felles, ikke bare islam. Ettersom han i tillegg uttaler seg kritisk… Les mer Om vold og religion

Ranger dette: