Alternativet storbyhall på Sluppen

Vurdering av Sluppen som alternativ plassering av ny storbyhall i Trondheim

Privat forslag fra Trond Åm (V). Bystyrets møte 25. august 2016.

Trondheim kommune skal snart fatte endelig vedtak om ny storbyhall i Trondheim. Den politiske prosessen har pågått i flere år, og en rekke ulike alternativ har blitt vurdert. Fra begynnelsen har det vært klart at dagens plassering på Nidarø innebærer en del vesentlige begrensninger. Utredninger så langt har imidlertid ikke kommet fram til alternative plasseringer som samtidig ivaretar hensynet til idretten, gjennomføring av håndball-EM eller Trondheim som messeby på en like god måte som det foreliggende forslaget om utvidelse på Øya.

I den pågående debatten om storbyhall har det dukket opp et forslag som tidligere ikke har blitt vurdert av kommunen, og hvor grunneier stiller seg positiv til storbyhall, nemlig Sluppen. Sluppen skiller seg ut fra andre forslag i debatten ved at området danner knutepunkt for sentrale innfartsårer til byen, og vil utgjøre et framtidig sentrumsområde i kort avstand fra Midtbyen. En plassering her vil derfor løse mange av de utfordringene som har vært sentrale innvendinger mot en plassering på Nidarø. Videre har grunneier i området, representert ved administrerende direktør Ole Petter Bjørseth i Kjeldsberg Eiendom, uttalt seg positiv om en storbyhall nettopp her, og mener at det kan avstås tomt som vil romme en storbyhall av samme omfang som det foreliggende forslaget på Nidarø (Adresseavisen 15.8. d.å.). I tillegg hevder han at en storbyhall på Sluppen kan stå klar innen EM i håndball.

Dersom dette er tilfellet, kan det vise seg at Sluppen er en langt bedre plassering av storbyhall i Trondheim, både på kort og på lang sikt. En slik plassering vil redusere det totale behovet for transport, og dermed bidra til å styrke områder som Øya, Elgeseter og Sluppen som attraktive byområder i framtida. Samtidig er beliggenheten såpass sentral at den vil holde på Trondheims kvaliteter som messeby.

Det er imidlertid uheldig at forslaget ikke har blitt vurdert tidligere i den politiske prosessen. Det er derfor ønskelig at rådmannen gjør en vurdering av Sluppen som alternativ plassering av storbyhall i Trondheim innen endelig politisk behandling i oktober. Det er viktig at prosessen ikke blir forsinket, og at alle hensyn til idrett og messeaktivitet ivaretas på beste måte.

I 2011 vurderte rådmannen merkostnadene ved en flytting av storbyhall til annen tomt til i overkant av 600 millioner kroner. Det ble ansett som en forutsetning for flytting at merkostnaden kunne dekkes inn gjennom salg av boligtomter på Nidarø. Regnestykket rådmannen utførte gikk ikke opp, med mindre en sa seg villig til å bygge i seks til åtte etasjer, noe rådmannen frarådet. Med dagens tomtepriser, og prisen på ferdig regulert areal til bolig, er det imidlertid grunn til å vurdere dette regnestykket på nytt. Dersom Trondheim kommune tar initiativ til selv å regulere området på Nidarø før salg, kan vi få et boligområde av høy arkitektonisk kvalitet, som ivaretar hensynet til naturomgivelser og øvrig bebyggelse på en langt bedre måte enn en utbygging av Trondheim Spektrum på Nidarø.

Forslag: Bystyret ber rådmannen vurdere Sluppen som alternativ plassering av ny storbyhall i Trondheim. Vurderinga blir lagt ved som et alternativ i saken som skal legges fram til politisk behandling i oktober. Rådmannen bes gå i dialog med grunneier om muligheten for kjøp av ny tomt tilsvarende det areal som planlegges utbygd på Nidarø. I vurderinga bes det redegjort i hvor stor grad regulering av dagens bebygde areal til boligformål, i kommunal regi, kan bidra til å dekke merkostnadene ved flytting av anlegget til Sluppen.

Trondheim spektrum
Foto: Trondheim Spektrum
Reklamer

En kommentar om “Alternativet storbyhall på Sluppen

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s